Sırdaş 1011 28 cc.

SKU: 100
30,00 ₺

Stampa ve lastik kaşeler için mürekkep 

Fiyatlarımız Toplu Alımlar için geçerlidir.

Toplu alımlarda özel iskonto uygulanır.